empty label

הרב שחר אימבר

אין התורה נקנית אלה בחבורה - הרב שחר אימבר

הרב שחר אימבר

שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים