empty label

הרב אליקים לבנון

מה אוכלים בערב פסח?

הרב אליקים לבנון

מאיזה שעה לא אוכלים מצה עשירה? מה אשכנזים אוכלים רק עד שעה עשירית? מותר לאכול עוגה מקמח מצה? ממתי לא אוכלים מצות? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תע"א.

מומלצים