empty label

הרב אליקים לבנון

ערבית ובדיקת חמץ-מי קודם?

הרב אליקים לבנון

מה אפשר לעשות לפני בדיקת חמץ? למה מברכים על ביעור חמץ בזמן הבדיקה? מה יעשה אם שכח לברך? מותר לדבר במהלך הבדיקה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תל"א-תל"ב.

מומלצים