empty label

הרב אליקים לבנון

למה "ממחרת השבת"=ממחרת יום טוב?

הרב אליקים לבנון

למה קוראים לשבת "שבת הגדול"? מה הקשר לשבת? איזה יום נקרא חג הפסח? מאיפה לומדים שצריך להשבית חמץ מאמצע יום י"ד ניסן? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים ת"ל-תל"א.

מומלצים