empty label

הרב שחר אימבר

הפער בין הקדושה לחומר - שיחה לקראת פורים

הרב שחר אימבר

שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים