empty label

הרב שחר אימבר

מעלת וקדושת משפט התורה - הרפורמה המשפטית האמתית

הרב שחר אימבר

שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים