empty label

הרב אליקים לבנון

אפשר לברך מזונות על פיצה?

הרב אליקים לבנון

מה מברכים על בצק שאפה עם מילוי? יש הבדל בסוגי המילוי לברכה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ח.

מומלצים