empty label

הרב אליקים לבנון

מה מברכים על קרמבו?

הרב אליקים לבנון

כמה לחם צריך בשביל על נטילת ידיים? וכמה בשביל המוציא וברכת המזון? מה מרכים על פירורי לחם? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ח.

מומלצים