empty label

הרב אליקים לבנון

האידיאה האלוקית בגלות

הרב אליקים לבנון

מקור: למהלך האידאות בישראל, פרק ד. כאשר האידיאה הלאומית אינה נמצאת(כשעם ישראל בגלות), אז האידיאה האלוקית מתגלה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כלומר במצוות הפרטיות ובחיי הדת בצורה פרטית. דברים אלו הם רשמים וציונים לקיום המצוות בארץ ישראל בצורה מלאה. אמנם זה גדולתה של האידיאה האלוקית, שאף שאינה מתגלה בגדולה אצל האומה, היא יודעת לרדת למקומות הקטנים והחשוכים, ומתוכם להשיב את האומה לחיים.

מומלצים