empty label

הרב אליקים לבנון

למה עדיף שאחד יברך לכולם?

הרב אליקים לבנון

באיזה מקרים אפשר להוציא אחרים ידי חובה בברכה? מה ההבדל בין המוציא לברכת המזון? רכב נחשב קביעות מקום? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ז.

מומלצים