empty label

הרב שחר אימבר

דברי שמחה על תוצאות הבחירות

הרב שחר אימבר

שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, לאחר פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ה-25 והבשורה על ניצחון הימין.

מומלצים