empty label

הרב דוד טורנר

ראש השנה כחדר לידה

הרב דוד טורנר

ראש השנה הוא יום החיבור לקב"ה בדרגה הגבוהה ביותר - התבטלות לאור ה' שמופיע בעולם. יום שהוא כמו חדר לידה - בבכי התינוק, כתקיעת השופר, יש הרבה לחץ ופחד אבל גם המון שמחה. מתוך "אדר היקר" ו"ליקוטי תורה" לאדמו"ר הזקן לפרשת ניצבים.

מומלצים