empty label

הרב דני לביא

מה המענה למצוקתו של המין האנושי? והיכן נמצא גן עדן?

הרב דני לביא

חיי האדם מלאים בעיסוקים קטנוניים ואפורים, עד שיכולתנו להקדיש זמן לדברים החשובים באמת מוגבלת מאוד. האם וכיצד ניתן להתגבר על כך? ומה נוכל ללמוד לחיינו מהמדיטציה של ראש ממשלת הודו? וגם, על הערך והחשיבות של לימוד שיטות שונות באמונה. שיעור סיום וסיכום לסדרת 'עבודת ה' בחיי המעשה' של הרב דני לביא.

מומלצים