empty label

הרב אליקים לבנון

אפשר ליטול ידיים מברז?

הרב אליקים לבנון

אפשר ליטול ידיים מחבית? מאיזה אזור בחבית? מתי צריך להטות שוב? מה דין הברזים שלנו? יש הבדל בין מים חמים לקרים? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קנ"ט.

מומלצים