empty label

הרב איציק אמיתי

מה מלמדת אותנו העלאת הביכורים?

הרב איציק אמיתי

תהלוכת העלאת הביכורים מלווה בכל מיני תוספות וקישוטים. מה המשמעות של כל מרכיב בתהלוכה? מה מסמל השור? ומה ציפוי הזהב על קרניו ועטרת הזית שלראשו אומרים לנו? מה מלמד אותנו ומזכיר לנו החליל שבראש התהלוכה? במה הוא דומה לדינמיט? הבאת הביכורים מלמדת אותנו על משמעות העבודה, חשיבות הכסף ומעלת החכמה, אבל גם דואגת להזכיר לנו את הסכנות שבהם וכמה עלינו להיזהר ולהשתמש בהם בצורה נכונה ומדויקת.

מומלצים