empty label

הרב דוד דודקביץ'

"היינו כחולמים" - גאולה עין בעין

הרב דוד דודקביץ'

לא צריך לחפש אנשים זקנים כדי שיספרו לנו על מה שהיה פה פעם כדי שנבין את הגודל של מה שיש היום. במו עינינו אנחנו רואים את הניסים הגלויים שקורים לנו ואת התקדמות הגאולה בהילוך מהיר. ההסתכלות על התהליך שעמ"י והגאולה עברו ב-200 שנה האחרונות הוא הכרחי, כיוון שעין בעין אנחנו רואים המציאות הזאת. רק צריך להרים את הראש ולראות איפה היינו ואיפה אנחנו היום. שיעורו של הרב דוד דודקביץ, ראש ישיבת "רועה ישראל" ורב היישוב יצהר, על תהליכי הגאולה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשע"ה.

מומלצים