empty label

הרב אליקים לבנון

מדיני הגעלת כלים

הרב אליקים לבנון

מתי ההגעלה לא יעילה? מה פירוש "כלי שיש בו תלאי"? מה עושים בכלי עם שפה? אפשר להשתמש גם בפסח בכלי האחסון? למה מוסיפים סבון למים? איך מגעילים כלי זכוכית? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תנ"א-תנ"ב.

מומלצים