empty label

הרב אליקים לבנון

דינים נוספים בקידוש לבנה

הרב אליקים לבנון

מה החשיבות של קידוש בלבנה? מה התנאים שצריך בשביל לקדשה? מה צריך להיות צורת הגוף בזמן קידוש הלבנה? מה עושים כדי שלא יראה כאילו אנחנו עובדים אותה? מקור-טור שולחן ערוך סימן תכ"ו.

מומלצים