empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת ויחי - סיכום ספר הישר

הרב אליעזר קשתיאל

מדוע נקרא ספר בראשית ספר הישר? מדוע יעקב משכל את ידיו? מה זיהה יעקב באפריים? מדוע דווקא בני יוסף הם כבני יעקב? מהי מידת היושר וכיצד מתגברים על הטבע?

מומלצים