empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תולדות - מעלת העמל ופחיתות הבטל

הרב מרדכי וולנוב

הבטלה היא רעה חולה המביאה לתוצאות נוראיות. הבטלה בתחילת דרכה אינה נראית מזיקה, אבל בתוכה היא טומנת הרס רב. אם אצל המבוגרים אנו רואים את התוצאות באופן מידי, אצל הילדים התוצאות הכואבות מגיעות אחרי שנים רבות ואז כבר הדרך לתקן קשה מאד. אנו כיהודים צריכים לדאוג לעצמנו לעמול קשה ולהתעסק בעשייה חיובית שמביאה להתעלות רוחנית ולא פחות חשוב לקחת אחריות ולנתב גם את ילדינו לעמול וללכת בכיוונים נכונים של עשייה ולמידה וכך להצילם מהבטלה ולמנוע הרס עתידי. עיקר הבטלה מקורה בחוסר רצון לברר את מהות החיים, לאדם נוח להתעסק עם מה שזמין והוא אינו טורח לבדוק ולחקור מהו רצון ה'. שנזכה להדבק בדרכו של יעקב אבינו, להיות תמיד בעמדת ברור והתקדמות וכך להינצל מהבטלה הנוראית ולרצות לעמול ולהתעלות בקודש!

מומלצים