empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות תשעת הימים תשפ"א

הרב אליקים לבנון

מהלכות תשעת הימים לשנת תשפ"א, מאת מו"ר הרב אליקים לבנון.


מהלכות תשעת הימים תשפ"א


תשעת הימים

משנכנס אב ממעטים בשמחה. השנה, ראש חודש אב חל בשבת.
ממוצאי שבת, אור לב' מנחם אב, הננו נכנסים ל"תשעת הימים".

 • השמחה האסורה היא: בנין של שמחה, נטיעה של שמחה ומשא ומתן של שמחה. כלומר: הרחבת דיור, סיוד הדירה וכד', מוגדרים כ"שמחה", והם לצורך הרווחה, שאפשר לחיות גם בלעדיהם. לכן אסורים.
  כמו כן, שתילת דשא, פרחים, וכן דשא סינטטי, להרווחה, אסורים. נטיעת עצי פרי, בוודאי בארץ ישראל, היא מצוה ומותרת. בניה המחזקת אחיזתנו בארץ אף היא מותרת.

 • משא ומתן היינו מסחר, קניה ומכירה לשם רווחים, יש אוסרים רק קניית ומכירת כלי כסף של צרכי חתונה. ויש אוסרים כל קנייה ומכירה להרווחה. ראוי להימנע מקניות שאינן מחויבות.
  מי שאבדו נעליו (שכיח אצל ילדים..) מותר לקנות נעליים חדשות ולנעול אותם (הפוסקים כותבים שאין מברכים שהחיינו על נעלים חדשות).

 • זוג צעיר המתחתן אחרי ט' באב, מותר לשכור או לקנות דירה וכן שאר קניות לחתונה.

תספורת וכביסה

 • ספרדים נוהגים לאסור תספורת, כביסה וגיהוץ, בשבוע שחל ט' באב להיות בו.
  אולם השנה, שצום ט' באב חל ביום ראשון, אין "שבוע שחל בו".
  לכן, מותר לספרדים להסתפר, להתגלח, לכבס ולגהץ, עד יום שישי, ז' מנחם אב.

 • אשכנזים נוהגים שלא להסתפר ולהתגלח כבר מי"ז בתמוז.

 • גזיזת ציפורניים, יש מחמירים ואוסרים. אולם, גם לדעתם, האיסור הוא רק בשבוע שחל בו, לכן, השנה מותר עד ז' אב.

 • כביסה וגיהוץ, מנהג אשכנזים להימנע משנכנס אב, למעשה ממוצ"ש אור לב' אב.

 • מי שיש לו רק בגד אחד לשבת, או שכל בגדיו התלכלכו, מותר לו לכבס ביום שישי, ז' אב, ובלבד שיכבס רק את הבגד הדרוש לו לשבת.

 • כשם שנאסר כיבוס לאשכנזים, כך אסור ללבוש בגד מכובס.
  מאחר וכמעט לא אפשרי ללכת שבוע שלם בלא להחליף בגדים, אם רוצה להחליף, ישליך את הבגד המכובס על הריצפה וינענעו לכאן ולכאן, כדי לאבד את חידושו, ואח"כ ילבשנו.


 • כביסת בגדי תינוקות וילדים עד קרוב לגיל מצוות, מותרת, הואיל ואין שמחה בכביסתם.

 • בגדים שאם לא יכבסו אותם עלולים להעלות עובש או לקבל ריח רע, גם לאשכנזים מותר לכבס, מפני שהם כ"דבר האבד", ודי בו כדי להתיר איסור התלוי במנהג.
  הדינים הללו אמורים הן בבגדי חול והן בבגדי שבת, ובכל סוגי הבגדים.

רחיצה

 • עיקר הדין הוא, שרחיצה אסורה רק בט' באב עצמו (אחד מחמשת העינויים).
  אולם:

 • ספרדים נוהגים להימנע מרחיצה גם בשבוע שחל בו. מאחר והשנה חל ט' באב ביום ראשון, אין "שבוע שחל בו", ומותרת רחיצה במשך כל השבוע, עד יום שישי ז' אב.
 • אשכנזים מחמירים, ואין רוחצים כבר מר"ח אב, למעשה, ממוצאי שבת אור לב' אב.
 • הרחיצה שנהגו לאוסרה היא "רחיצה של תענוג", במים חמים, עם סבון או שמפו ריחניים וכד'. רחיצה לשם נקיון, בכל מקרה מותרת.
  בימים אלה שהם ימים חמים, הרחיצה היא לנקיון, ומותר לרחוץ במים קרים או פושרים, רצוי, עם סבון פשוט.

 • איסור הרחיצה נמשך גם במוצאי ט' באב, יום שני.
  אשכנזים נוהגים איסור עד חצות היום של י' באב, בשעה 12:45. בין הספרדים, יש שנהגו גם הם איסור רחיצה ביום שני, י' אב, והנוהגים כן, אסורים עד צאת הכוכבים. כאמור, מדובר רק ברחיצה של תענוג.

בשר ויין

נוהגים שלא לאכול בשר ולשתות יין, מר"ח אב, עד יום שני י' באב, אולם, בשבת א' אב, הכל מותר.
אשכנזים רשאים לאכול בשר ולשתות יין, כבר מיום שני בחצות היום.
הבדלה במוצ"ש, פרשת מטות-מסעי, אפשר לכתחילה לעשות על מיץ ענבים, והמבדיל ישתה.

מוסיקה, תפירה, סריגה וכדו'

 • מוסיקה
  הפוסקים חלוקים בשאלה, האם מותר לנגן ולשמוע מוסיקה בכל ימות השנה.
  למעשה, בכל ימות השנה נוהגים להקל ולשמוע, כדעת הפוסקים המתירים (רש"י, תוס', רמ"א בסימן תקס,ג).
  בתשעת הימים ראוי לנהוג כפוסקים האוסרים (שיטת הרמב"ם) ולהימנע מניגון ושמיעת מוסיקה.

  שמיעת מוסיקה ווקאלית, מותרת.
  הסובל ממתח או חרדה, ומוסיקה מרגיעה אותו, ישמע מדיסקים או קלטות וכדו'.

 • שידוכין
  למרות שאין מתחתנים, מותר להשתדך (ואף לכתוב שטר תנאים, לנוהגים), בלי מוסיקה ובלי ריקודים.

 • סריגה ותפירה
  נהגו שלא לסרוג או לתפור בגד חדש בתשעת הימים. תיקונים קלים כמו תפר שנפתח או כפתור שנתלש, מותר לתופרם.

 • טיולים
  אע"פ שמותר לטייל, ראוי שלא לצאת לבילויים וטיולים מפני שהימים הם ימי סכנה.
  מסלול פשוט, ללא עליות וירידות קשות, אפשר ללכת גם בימים אלה.

שבת, ח' מנחם אב, ומוצ"ש

 • בשבת מותר לאכול בשר ולשתות יין, אפילו בסעודה שלישית, שהיא גם הסעודה המפסקת. יש לסיים את הסעודה עד לשעה 19:40, כמה דקות לפני שקיעה.

 • צאת שבת, בשעה 20:27.
  בשעה זו, יאמר כל אחד: "ברוך המבדיל בין קודש לחול".
  לאחר מכן, יחלוץ נעליים או ינעל נעלי גומי, ובכך מתחילה האבלות של תשעה באב.

 • אין עושים הבדלה במוצאי שבת. מברכים על נר: "בורא מאורי האש".
  במוצאי תשעה באב, עושים הבדלה, על מיץ ענבים.

יהפוך לנו הקב"ה את הימים הללו לששון ולשמחה!

מומלצים