empty label

הרב נתניאל חייט

דרך הדלקת האור הפנימי - כבתה אין זקוק לה

הרב נתניאל חייט

איך מדליקים את האור שלנו? כבתה אין זקוק לה. כשאתה מדליק את האור שלך ומחליט להתקרב ולעלות - תדליק אור קטן, תן את מה שאתה יכול, אפילו אם זה ממש קצת. תתקדם ותעלה אפילו דרגה אחת קטנה, גם אם אחרי זה אתה תרד בחזרה. רק צריך לשים מספיק שמן כדי שהאור יוכל לדלוק הרבה זמן. לא להגיע מראש בכוונה לרדת מיד אחרי העלייה. לשים מספיק שמן, לעשות את ההשתדלות שהעלייה תחזיק מעמד לאורך זמן, ואז גם אם ירדנו - כבתה אין זקוק לה.

מומלצים