empty label

הרב אליעזר קשתיאל

שבירת הכלים - לבוא אל המלך עם כלי שבור - ראש השנה

הרב אליעזר קשתיאל

שיעור הכנה של הרב אליעזר קשתיאל לקראת ראש השנה והשנה החדשה העומדת בפתחנו. ביאור והרחבה במדרש חז"ל המופיע בנתיב התשובה למהר"ל- מה הכוונה לבוא אל המלך עם כלי שבור? ומדוע רק המלך בעצמו מוכן שתבוא אליו עם כלי שבור ולא מקורבי המלך ויועציו הקרובים ביותר?

מומלצים