empty label

הרב דוד דודקביץ'

"היום הזה נהיית לעם" - ראש השנה

הרב דוד דודקביץ'

ראש השנה הוא יום כריתת הברית בין עם ישראל לקב"ה. שיעור מפי הרב דוד דודקביץ לקראת ראש השנה.

מומלצים