empty label

הרב צבי גולדפישר

מנהגי חודש אלול

הרב צבי גולדפישר

בקהילות ישראל נהגו לעשות באלול מנהגים שונים, וראוי לראות את המקורות ואת ומשמעיות של המנהגים הללו. שיעור מפי הרב צבי גולדפישר.

מומלצים