empty label

הרב אליעזר קשתיאל

תשעה באב - ניצול הכוחות כאריה בעבודת ה'

הרב אליעזר קשתיאל

עניין המקדש הוא הבנה שאנחנו אריות, יש לנו פניות מאויבים, בלי פחד ובנחת, ויש אנרגיות להתעסק בעבודת ה', מנצלים את כל הכוחות הנפש לעיקר הן בכלל והן בפרט.

מומלצים