empty label

הרב אליקים לבנון

שלום בית בין ההורים

הרב אליקים לבנון

הדרך הנכונה היא לא להיות מעורבים בכלל בכל הסוגיה.

שאלה

שלום כבוד הרב,

הורי פרודים ונמצאים בהליכי גירושין, ובעלי ואני מרגישים שאנו בין הפטיש והסדן. באופן טבעי, אני בקשר הדוק יותר עם אימי, ואבי טוען שאני נגדו בסכסוכים שביניהם. מאידך, כאשר אני מזמינה את אבי לשבת, אימי כועסת עלי. אנו בדילמה מתמידה: מה מותר לנו ומה אסור לנו. אולי לדבר עם שניהם שינסו לעשות שלום בית ובכך תפטרנה כל הבעיות?

תשובה

כל זוג נשוי, כל זמן שלא נפרדו על ידי גט כריתות, מצוה לנסות ולשכנעם לחזור ולהיות יחד עם בירורים ותיקונים, כמובן. אולם, לעיתים, מערכת היחסים מגיעה למצב בו כל דיבור וניסיון להשיב את שלום הבית, פועל רק בכיוון ההפוך. אתם כבנים להוריכם, ודאי חייבים לרצות ולשאוף להשכנת השלום ביניהם, אך בראש ובראשונה הנכם חייבים לאמוד האם יש סיכוי קל שאכן יישמעו דבריכם. אם לא נראה שיש סיכוי, אל תעלו זאת על דעתכם ותתמקדו בשיפור המצב בתנאים הנוכחים.

ובעניין הסכסוכים שיש בין ההורים. הדרך הנכונה היא לא להיות מעורבים כלל וכלל בכל הסוגיה. גם אם לפעמים נראה לכם שתוכלו לעזור, זו טעות אופטית. בני משפחה קרובים, ברוב מוחלט של המקרים רק מחריפים את הקשיים על ידי התערבותם. לכן, עשו בחכמה ומשכו ידיכם מכל עיסוק בויכוחים ביניהם. הדבר היחיד שהנכם יכולים לעשות, וטוב שתעשו, הוא להפנות את ההורים לייעוץ. במצב בו ישנם עוד אחוזים בודדים לשיקום, ההכוונה צריכה להיות לייעוץ זוגי. במצב בו אין סיכוי לכך, ההכוונה לייעוץ היא בפתרון המחלוקות ביניהם כדי שיגיעו במהירות ובקלות לפירוד מלא, עד כמה שאפשר, ללא טרוניות ביניהם.

וביחס להתנהלות שלכם אל מול ההאשמות מכאן ומכאן: אתם כמשפחה בונים באופן עצמאי את ההחלטות שלכם. כמובן, בהתחשב עד כמה שאפשר בהורים. אבל אין להגיע למצב בו כל אחד מההורים קובע לכם את סדר היום: אם לנסוע לביקור אצל ההורה השני ואם לארחו לשבת או לא. יש לכם מערכת של קשר תקין עם האבא ועם האימא. כל אחד במעגל עצמאי. ואם לאב יש טענות, היו חכמים ואל תתייחסו כלל לגוף הטענות, אלא רק לכלל מערכת היחסים. כלומר, אל תאמרו לו שאין זה נכון שאתם פועלים לטובת האימא וכדו'. אמרו לו רק זאת: אבא יקר, אתה יודע שאנו אוהבים ומכבדים אותך ורוצים בטובתך. נמשיך כך תמיד ונסייע בכל מה שנוכל.

באותו אופן, כמובן, יש להתייחס גם לטענות של האימא. במקביל, להמשיך לארח ולהתארח כפי שטוב לכם ובהתאם לצרכים ולשיקול הדעת שלכם. גם אם נוצר מצב בו אתם מתארחים אצל אחד יותר מאצל השני, אין חובת איזון מדויק והנסיבות מכתיבות שוני בקשר מול האב או האם.

"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל".

מומלצים