empty label

הרב אליקים לבנון

היכן להתפלל?

הרב אליקים לבנון

האם יש חובה להתפלל בנוסח התפילה ובמנגינות של ההורים?

שאלה

שלום כבוד הרב,

גדלתי בבית ספרדי, והייתי רגילה להתפלל בביהכנ"ס הספרדי בו מתפללת משפחתי. מאז שגיליתי תפילה אשכנזית, בעיקר בליל שבת, אני נמשכת לשם ומתפללת הרבה יותר טוב.

יש לי כמה בעיות עם זה:

  • אני חוששת לפגוע במשפחתי.
  • מה עם "אל תיטוש תורת אמך"?
  • התפילה האשכנזית ארוכה יותר ויוצא שבבית מחכים לי לקידוש.

היכן להתפלל?

תשובה

נערה המתגוררת בבית ההורים, עד לנישואיה, באופן עקרוני נכון שתנהג כמו ההורים. לאחר החתונה, היא הולכת לפי בעלה, ויש להם אפשרות להחליט לשנות דברים מסוימים. אולם, כל זה במנהג מבוסס, למשל, נוסח התפילה. כיום את צריכה להתפלל בנוסח ספרדי, לפי המשפחה.

אבל זה אמור בעיקר לתפילת עמידה, או לקריאת שמע וברכותיה וכד', ניגונים וצורה חיצונית של התפילה אין להם ערך של מסורת אבות. בטוחני שלפני כמה שנים, אף אחד לא התפלל "קרליבך", כי פשוט עוד לא היו ניגונים אלו בעולם. מי שחידש את הניגונים הללו לא פגע במסורת אבות, מפני שהניגון אינו קשור למסורת. לכן, אם את מתפללת בנוסח ספרדים ובניגונים אשכנזיים אין בכך פגיעה ב"אל תיטוש תורת אמך".

כתבת שאת חוששת לפגוע במשפחה. נסי להסביר להם שאין בכך שינוי נוסח אלא רק מנגינה, ואת מתחברת הרבה יותר עם ניגונים אחרים. (בכלל, כמו שאשכנזים אימצו ניגונים שונים, אפשר בהחלט שגם ספרדים יאמצו לעצמם ניגונים חדשים, בעיקר לפיוטים, למשל, לכה דודי וכד'). אם עדיין תרגישי שהמשפחה נפגעת, תלכי שבת אחת לכאן ואחת לכאן. ביחס לאיחור, את יכולה לצאת עוד לפני סיום התפילה, ולהגיע בשווה להורים ולמשפחה. מידי פעם גם לא נורא אם מישהוא מאחר, אפשר להתנצל בפני בני הבית. 

תתקבלנה תפילותינו!

מומלצים