empty label

הרב אליקים לבנון

בין הורי לבעלי

הרב אליקים לבנון

אני קרועה בין הרצונות. מה עלי לעשות?

שאלה

שלום כבוד הרב,
כאשר אנו נוסעים להורי לשבת, הם מבקשים שנקדים ונבוא כבר ביום חמישי. בעלי טוען שעבורו זה זמן בלתי מנוצל והוא מפסיד הרבה. אני קרועה בין הרצונות, מה עלי לעשות?

 

תשובה

בראשונה את צריכה להתחבר עם רצון הורייך, ולשמוח שהם אוהבים אתכם ואת ילדיכם ורוצים אתכם עוד. יחס כזה נראה טבעי, אבל הוא אינו מובן מאליו ויש להוקיר את ההורים על כך. על בסיס זה צריך לשקול ולהחליט.

ההלכה באה לעזרתנו ונותנת תשובה ברורה: "האשה משועבדת לבעלה, לפיכך היא פטורה מכיבוד אב ואם בעודה נשואה" (יורה דעה ר"מ, י"ז). אולם, מתוך שאלתך עולה שאת רוצה להשביע את רצון ההורים. וההלכה, מן הסתם, לא תשקיט את רגשות הלב. לכן יש להרחיב מעט את המבט.

הקושי העיקרי שלך הוא הספק המנקר בליבך. כדי לבטל את הספק צריך לחזק את הקשר בינך ובין בעלך. כמו הביטוי הידוע של ר' אריה לוין זצ"ל: "הרגל של אשתי כואבת לנו", כך - "אובדן הזמן של בעלי כואב לנו". ביסוס הזוגיות והקשר הטוב עם התמיכה ההדדית ביניכם הוא אשר יבנה את העתיד שלכם, ובו צריכה את להשקיע. התחברות אשה עם רצון בעלה הוא העומד ביסודה של ההלכה הפוטרת אישה מכיבוד הורים.

אשרייך שזכית לבעל שהזמן יקר לו והוא מנצל אותו להתקדמות אישית וממילא לכל המשפחה. אין ספק שאם תהיי משוכנעת באמת שבדרך זו יקל עליך להסביר להורים את הקושי בהיענות לבקשתם. ברור גם, שכאשר תבהירי להורים ולא תשאירי חריץ של ספק, גם הם יתחברו ביתר קלות עם החלטתך.

רק לאחר שתהיי שלמה ולא קרועה בנפשך, תוכלי לדון עם בעלך פעם נוספת על הנושא ואולי תמצאו יחדיו את הדרך להשביע את רצון ההורים.

מומלצים