empty label

הרב אליקים לבנון

כיבוד הורים - גם כשיש צער

הרב אליקים לבנון

אמא שלי לא נותנת לי ולבעלי לחיות חיים כסדרם... איך להתייחס אליה?

שאלה

שלום כבוד הרב,
אמא שלי מאוד  סמכותית, כולם צריכים לנהוג על פיה. היא מתגוררת בחו"ל. אנחנו בארץ כבר שנים רבות, יש לי משפחה וילדים.
כיום, אמא מוציאה עלינו שם רע, מספרת לכולם כמה אנחנו לא טובים, כי אנחנו לא עושים מה שהיא רוצה. בעלי לא מדבר שפות זרות, והוא לא יודע כלל מה המצב. קשה לי מאד, ואני מתייחסת אליה בקרירות כאשר היא באה לארץ.
איך מתגברים על הקושי?

 

תשובה

שלום.
בדברייך יש למעשה שתי שאלות יסודיות:
האחת, כיצד נכון להתיחס לאמא שלך. והשניה, האם לשתף את בעלך.
לשאלה הראשונה: הורים מצווים לחנך ילדים. אבל ילדים אינם רשאים לחנך הורים. גם אמא המתנהגת באופן מזיק, מוציאה שם רע וכד', אנו צריכים לקבל אותה כמות שהיא.
חכמים מספרים שר' טרפון ישב במקום מכובד. אמא שלו הגיעה, והיכתה אותו בנעלה, לעיני כולם. ר' טרפון לא מנע בעדה. ויתירה מזו, כאשר נפלה הנעל מידה, התכופף והרים ונתן לה, כדי שתמשיך להכותו.
לך אולי קל יותר מאשר לר' טרפון, כי האמא נמצאת בחו"ל, ואת רחוקה ממנה. לכן העצה היא לשנות יחס, וכאמור, לא לצפות כלל מאמא שלך. אלא להחליט שאת מקבלת אותה כמו שהיא.

ולשאלה השניה: ודאי שתפי את בעלך בקושי שיש לך מול אמא. הוא חייב לתת לך תמיכה כדי שיקל עלייך להתנהל מול האמא.

הרב אריה לוין זצ"ל, כאשר אשתו היתה חולה, היה נוהג לומר: "הרגל של אשתי כואבת לנו".
כל כאב של האשה הוא כאב גם של בעלה. שתפי את בעלך בשאלתך, וגם בתשובה, ויחד חזקו איש את רעהו, להצליח להתיחס בכבוד לאמא, למרות ההתנהגות השלילית שלה כלפיכם.

מומלצים