empty label

הרב אליקים לבנון

שמיעת מוזיקה בימי בין המצרים

הרב אליקים לבנון

שמיעת מוזיקה בשלושת השבועות - מותר? אסור? שירים שקטים?


פרשת כי תשא - "והנה קרן עור פניו"


 

שאלה

שלום כבוד הרב,
אני שומע פסקים שונים בענין שמיעת מוזיקה בימי בין המצרים. אשמח אם הרב יוכל לעשות לי קצת סדר בעניין. תודה!

תשובה

שלום,
א. איסור נגינה חל כל השנה כולה.
משחרב בית המקדש גזרו חכמים שלא לנגן ולא לשמוע כלי זמר. (סימן תק"ס, ג').
ב. לשיטת הרמב"ם- כל נגינה אסורה. (חוץ משמחת מצווה, כמו חתונה).
לשיטת רש"י ותוס', סתם נגינה מותרת. ורק נגינה כמו בבתי מלכים, או נגינה על היין- היא אסורה.
ג. בכל ימות השנה, נהגו לסמוך על שיטת רש"י ותוס', ולשמוע מוזיקה וכלי זמר, גם בלי שמחה של מצווה, מפני שאין זו נגינה על היין ולא בבתי המלכים.
ד. עד ר"ח אב, אין סיבה לנהוג אחרת, ואפשר לשמוע מוזיקה כמו בכל ימות השנה.
ה. משנכנס אב, ממעטין בשמחה. לכן:
1. מוזיקה שמחה, שירי חתונה, אסורים בניגון ובשמיעה מא' באב.
2. יש נוהגים בימים אלה, לחשוש לשיטת הרמב"ם, לחומרא, וכל ניגון ושמיעת מוזיקה אסורה, וראוי לנהוג כך.

 

 

מומלצים