empty label

הרב אליקים לבנון

על תכנית המאה והריבונות- לקום לפני התרסקות חלילה

הרב אליקים לבנון

מכתב הבעת תמיכה בהחלת הריבונות אך ללא התניות אחרות, ההסכמה להקמת מדינה פלסטינית סותרת את ערכי התורה.

מומלצים