empty label

הרב משה כ"ץ

שני צדדים למסיכת הקורונה

הרב משה כ"ץ

מה לומדים ממסיכת הקורונה על החיים והמידות שלנו? זווית מתוך ספר "שערי קדושה"- לאנשים שונים מידות שונות וכן דרך עבודת ה' שונה. סדרת שיעורים קצרים מפי הרב משה כץ- מה הנקודות הטובות לחיינו שאפשר להבין וללמוד מתוך מגיפת הקורונה מבחינה רוחנית. ישיבת אלון מורה, אייר תש"פ.

מומלצים