empty label

הרב אליקים לבנון

יום הזיכרון- צמיחה מתוך משבר

הרב אליקים לבנון

כיצד נצמח מתוך המשבר? ומה אפשר ללמוד מיוסף הצדיק? מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א בדברים לקראת יום הזיכרון, אייר תש"פ.

מומלצים