empty label

הרב משה כ"ץ

הקורונה- קיבוץ גלויות

הרב משה כ"ץ

סדרת שיעורים קצרים מפי הרב משה כץ- מה הנקודות הטובות לחיינו שאפשר להבין וללמוד מתוך מגיפת הקורונה מבחינה רוחנית.

מומלצים