empty label

הרב אליקים לבנון

פיצפוצי אורז מלא בפסח- לאשכנזים

הרב אליקים לבנון

האם מותר לאשכנזים לאכול פצפוצי אורז בפסח?

שאלה

לפי דברי הרב שאפשר לאשכנזי לאכול פריכיות אורז של B&D בפסח האם הרב בדק גם את פיצפוצי האורז?

תשובה

שלום.
רק הפריכיות בגודל הסטנדרטי נבדקו. ורק עליהם יש היתר.

מומלצים