empty label

הרב נעם וידר

מגפת הקורונה עם הפנים לעתיד טוב מאוד- 1

הרב נעם וידר

רבש"ע שולט ומנהיג את עולמו, גם כשהוא מביא מגפות שפוגעות גם בעם ישראל. עמ"י לא מושמד ח"ו ,אלא רק יוצא מחוזק יותר ויותר! סדרת שיעוריו של הרב נעם וידר, העמקה במצבנו כיום לאורו של ספר הספרים- התנ"ך.

מומלצים