empty label

הרב אליקים לבנון

האישה רוצה טיפול זוגי

הרב אליקים לבנון

האישה רוצה ללכת לטיפול זוגי, הבעל לא.

שאלה

שלום כבוד הרב,
מידי פעם יש ויכוחים ביני לבין אשתי. אני מרגיש שהיא דורשת ממני דרישות מוגזמות. אם אני חוזר מהעבודה 5 דקות מאוחר יותר, היא חוקרת אותי איפה הייתי. אחרי כל ארוחה, אני חייב לומר שהאוכל היה נהדר. אוי לי אם אני שוכח. לאחרונה היא דורשת שנלך לטיפול זוגי. מה יש לי לעשות שם? אני אומר לה שאם יש לה בעיה, שתלך לייעוץ, לי אין בעיה ואין לי מה ללכת. האם אני חייב לרקוד לפי החליל שלה?

תשובה

שלום,
ויכוח בין איש לאשתו, הוא עניין לגיטימי. ברור  ששני אנשים אינם חייבים להסכים בכל דבר.

אולם, צריך להבחין בין ויכוח לויכוח. יש נושאים שאינם עקרוניים בבית, במשפחה כמו, האם לנסוע לחתונה של פלוני או לא, או מתי לחזור מאותה חתונה וכד'. זה נושא שולי, הגיוני שיהיה דיון על כך עם חילוקי דעות, ובסופו של דבר האחד מתגמש לכיוונו של השני.

אולם, יש נושאים עקרוניים, אשר במבט ראשון הם נראים קטנים, אולם מאחריהם עומדים יסודות גדולים.
הדוגמאות שהזכרת בדבריך הם הוכחות למשהו הרבה יותר עמוק. למעשה, חלק מהותי מהקשר בינך לבין אשתך הוא העומד על הפרק. קח את השאלה, האם לבעל מותר לאחר ב-5 דקות. התשובה על כך בלי כל ספק, שודאי מותר לאדם, בעל או אישה, לאחר במספר דקות, ולא על זה עומד העולם. השאלה היא, מדוע לאשתך זה כל כך מפריע, עד כדי כך שהיא שואלת אותך מדוע איחרת.
ברור שלא הדקות הללו הם המפריעות לה. כואב לה, היחס שלך כלפיה. וביתר הרחבה: כל אישה יש לה כוחות טובים ונפלאים בתחומים שונים. אך מעל הכל, היא זקוקה לתשומת הלב של בעלה. היא חייבת לדעת ולהרגיש שבעלה אוהב אותה ומעריך אותה ואת כוחותיה. היא חייבת לדעת שבעלה קרוב אליה והוא משמש לה כמשענת בכל עת שהיא במצבי רוח עולים או יורדים. לכן היא חייבת לראות את בעלה כאדם אמין וחזק המקרין עליה מכוחו.

במסכת יבמות (קיח,ב) מביאה הגמרא משל לדברי נשים: "דשומשמנא גברא, כורסיה בי חרתא רמי לה". ומפרש רש"י, שגם אישה שבעלה קטן כנמלה, מתגאה בכך ומושיבה עצמה בין הנשים המכובדות. משל זה מלמדנו, שכל אישה רואה את בעלה כאדם גדול. גם אם באמת אינו גדול אלא "קטן כנמלה", עבורה הוא אדם גדול.

למעשה, זה פירוש הפסוק בפרשת בראשית: "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך". אישה משתוקקת לבעלה, ומצפה שהוא ינהיג אותה. יש נשים המקבלות את הבעל כמו שהוא ושמחות בחלקן. אולם, יש נשים המרגישות שלבעל חסר קצת בהנהגה הזאת שהן זקוקות לה. לכן הן דורשות כל מיני דרישות, שבעיני הבעל נראות מוזרות ואפילו מגוחכות. כמו הדרישה לא לאחר אפילו בדקות ספורות, או לקבל קומפלימנט על כל דבר מאכל שנעשה על ידן. אלה הן דרישות בהן האישה בעצם צועקת לבעלה: בעלי היקר, אני רוצה לראות אותך כבעל גדול, בעל מוביל, כבעל המקרין על אשתו. אני זקוקה ליחס ממך. אני חייבת לקבל ממך מילה טובה. העובדה שהינך מאחר ב-5 דקות משדרת לי, שעבורך, עוד 5 דקות איתי בבית או פחות 5 דקות, זה אותו דבר. אני רוצה לשמוע ממך, שבשבילך, לפגוש אותי אחרי יום עבודה, זו מתנה שאתה ממהר להגיע אליה, כי כל 5 דקות יקרות לך, לא לי.

לכן, אתה כבעל טוב ואוהב צריך להאזין ולשמוע את דברי אשתך, ולהבין שזו כוונתה. אם "תעשה לה טובה" ותקדים בכמה דקות להגיע, "בשבילה", זה לא יעזור. היא רוצה לשמוע ממך שהנך מזדרז לחזור הביתה בשבילך, מתוך שאתה מאוד מתגעגע אליה ושמח לפגוש אותה. אם תשדר לה את התשדיר הזה, כמובן, מכל הלב, מתוך אמת פנימית, רק אז, גם אם מידי פעם תאחר להגיע, לא תהיה לה כל טענה, כי היא בטוחה בקשר העמוק של בעלה אליה.

כמובן זו גם הדרישה לשמוע שבח על המאכלים. ומכאן, לנקודה האחרונה, טיפול זוגי. דע לך שבבית, במשפחה, אין מצב כזה לומר: לך יש בעיה, לכי לטיפול, לי אין בעיה. לעולם, ללא יוצא מן הכלל, אם יש בעיה לאחד מבני הזוג, זו בעיה זוגית. גם אם יש קושי לאחד, אם השני היה מגיב כראוי היה עוזר לו לפתור את הקושי. תגובה לא נאותה מכפילה ומעצימה את הקושי של בן הזוג, והנה לפניך דוגמא למבט אחר על דרישותיה של אשתך. כדי לקבל את המבט האחר, אתם זקוקים שניכם להגיע לטיפול. כמובן, אם תצליח להפנים את היחס החדש לאשתך, ותשוחחו על כך ותגיעו להבנה, מה טוב. אם לא תצליחו בכוחות עצמכם, פנו לגורם שלישי אשר יוביל אתכם, לטובה ולשמחה.

מומלצים