empty label

הרב אליקים לבנון

מסיבת פורים

הרב אליקים לבנון

איך מווסתים את מסיבת פורים למטרות טובות?

שאלה

שלום הרב,
אני קומונרית באחד מסניפי תנועת נוער. לקראת פורים אני חרדה, מה לעשות ומה יהיה. קבענו מסיבת פורים של הסניף. אני פוחדת פחד כפול: הראשון, מה יקרה אם בני הנוער ישתו וישתכרו, ישתוללו, ישברו וכד'. בנוסף, אני מודה שאני חוששת לנפשי. בין הבנים יש כאלה גדולים שרק ישימו עלי יד, אני מתפרקת. במשך השנה הם לא נוגעים בי, אבל כשמשתכרים אף אחד לא יודע להיכן זה יגיע. מה לעשות? לבטל את המסיבה או משהו אחר.

תשובה

דברים רבים מנו חכמים, שרובם קשה, ומעוטם יפה. בדומה לזה, יש כוחות שאם משתמשים בהם לטובה, יש בכוחם לבנות עולמות. אולם אם משתמשים בהם בלא ביקורת וגבולות, הם נהפכים למחריבי עולם. כח האטום, יכול לשמש מקור אנרגיה להפעיל תחנת כח למשך מאות שנים. אך בני אדם נטלוהו, ובנו ממנו כוחות להשמדה.

גם פורים הוא חג של התעלות גדולה בקדושה, אמונה גדולה בקב"ה וגם בעצמנו-בכוחותינו. חג של לימוד כיצד להביט על מהלכים שהקב"ה מוביל אותנו דרכם. לצורך ההתעלות קבעו חכמים ש"חייב אדם לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". אפשר לקחת את היין ולהשתמש בו לעילוי רוחני גדול. ואפשר לקחתו ולהפוך אותו לגורם מהרס.

עיקר הזהירות היא: יציאה משליטה עצמית. השכרות גורמת לנו לאבד שליטה על מעשינו, וכמובן, לאבד כל שיקול דעת. לכולנו עוד זכורה התאונה הקטלנית הנוראה, כאשר נהג שיכור הרג את אחיו, ועוד חמישה נוסעי רכב אחר.

אם כן, הבעיה ידועה. השאלה: מה עושים?

כלל גדול בחינוך הוא, שכוחות, אי אפשר ולא נכון לבלום ולכלוא. כוחות גדולים, יש לאפשר להם לצאת אל הפועל, לנווט אותם לדרכים טובות. דוגמא לכך מצאנו בדברי חכמים, שאדם שנולד במזל מאדים, יהיה שופך דם: או מקיז דם, או שוחט, או מוהל, או גנב (שבת קנ"ו, א'). כלומר: או שינתב את כוחותיו לטוב, ואם לא, יהיה גנב ושופך דמים.

גם פורים, אם תבטלי את המסיבה, הנוער ימצא לעצמו מקום אחר. לכן, עדיף לקיים את המסיבה, אבל לעשות לה הכנה נכונה: לקיים שיחה עם המדריכים והחניכים, ולדבר על קבלת אחריות. כל מדריך-מדריכה, אחראים על עצמם ועל החניכים. אחריות משמעותה שליטה. בשום אופן לא להגיע למצב של אבדן שליטה.

ובנוסף, כמה עצות מעשיות:

  • לא לשתות כמות גדולה בבת אחת. אפשר לשתות כוסיות קטנות, בכל פעם, מעט.
  • לא לערב בשתיה משקאות חריפים, אלכוהוליים, עם שתיית יין. מי ששותה יין, יקפיד על יין בלבד. מי ששותה משקה חריף, יקפיד לשתות רק ממנו.
  • להכין תוכן למסיבת פורים. כל קבוצה תהיה אחראית על מסר מסויים שאותו תעביר במסיבה.

 

בעז"ה נזכה כולנו לשאוב מפורים שמחה אמיתית - עם ביסום - ללא שכרות!

מומלצים