empty label

הרב אליקים לבנון

ההורים מתערבים לנו...

הרב אליקים לבנון

האם נכון להיתלות כלכלית בהורים?

שאלה

שלום הרב,
בזמן הלימודים שלי של אשתי, הורי הציעו לנו לגור בקומה מעליהם, בדירה שלהם. מאז עברו כמה שנים וזו עבורנו עזרה כלכלית נכבדה. אבל יש ויכוח ביני לבין אשתי. לדעתי היא לא מספיק מכבדת אותם. ואני אומר לה שהם הורים טובים שעוזרים לנו, וצריך להבין שלפעמים יש להם זכות להביע דעתם במה שנוגע לנו.

תשובה

התורה מצווה אותנו: "ועשית הישר והטוב". כאמירה פשוטה, אנו יכולים ללמוד מכך, ללכת בדרך ישרה. דרך זו תביא לנו גם את הטוב. כאשר אנו הולכים בדרך ישרה, כל מעגלי החיים שלנו זורמים בדרך זו, ומתוך כך הכל שמח ומאיר. טעות בדרך, גורמת לנו לשרשרת של טעויות, בתחומים רבים של חיינו. לכן אמרו חכמים, שמצוה גוררת מצוה, וחלילה, עבירה גוררת עבירה. בשאלתך התמקדת בנושא המתיחות שבינך לבין אשתך. אבל לא בכך שורש הבעיה. זו רק התוצאה הכמעט הכרחית לפגם הקודם. לכן צריך ליישר את ראשית הדרך, כדי לתקן את המצב ביניכם.

מגורים בסמוך להורים, יכולים להיות חיוביים ביחס לילדים, רק בתנאי שביניהם קיימת מערכת יחסים של מבוגרים, כשווים אל שווים, לא חלילה לבטל את מצוות הבנים כלפי הוריהם, אלא יחס בלב, בחשיבה. ההורים מכירים שבניהם כבר בגרו, ויש להם את הכח והרצון לנהל את חייהם בעצמם. וגם הילדים מרגישים חזקים ועצמאיים. כך מתפתח כבוד הדדי: ההורים מכבדים את התנהלותם של בניהם, גם אם התנהלות זו אינה בדיוק לרוחם של ההורים. והילדים מכבדים את ההורים, על כך שהם מאפשרים להם להתנהל בדרך בה בחרו. עצמאותה של משפחת הילדים, היא תנאי להתפתחות בריאה של המשפחה. גם התורה מפרשת ואומרת: על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. עזיבת האב והאם, פירושה השתחררות מהתלות בהורים. רק כך מסוגל הבעל לדבוק באשתו, כלומר, להקים עמה בית חדש.

ומה אצלכם? מאותו זמן בו אתה ואשתך למדתם, והחלטתם לקבל את הצעת ההורים למגורים בדירתם, בו ברגע למעשה נעשיתם משועבדים להם. ומכאן המתח שבינך לבין אשתך. היא מרגישה את השלילה שבדבר, ומבקשת ממך להיות עצמאי יותר ולא תלוי בהם. אתה מרגיש משועבד מבחינה כלכלית להורים, ואינך מעלה על דעתך לעבור לדירה אחרת, אפילו בשכירות, ובכך להפסיק את התלות בהורים. לכן לאשתך ברור שאין להורים זכות להתערב בחייכם, ולעומת זאת, לך ברור שמותר להם להביע דעתם במה שנוגע אליכם.

עצתי לך, לאמץ את מה שנאמר לאברהם אבינו: כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה! בראשונה, בחן את עצמך, האם אתה תלוי בהורים, או משוחרר לעשות כרצונך. אם תגלה שאינך משוחרר, למד כיצד להשתחרר (כולל עזיבת דירתם לטובת דירה שתשכרו, בכסף מלא, מכספכם). באופן כזה, יהיה קל לאשתך ולך לכבד את ההורים, והמתח יעלם ואיננו!

מומלצים