empty label

הרב אליקים לבנון

קשר ישן

הרב אליקים לבנון

האם אפשר להחזיר קשר שנגמר?

שאלה

שלום הרב,
אני בן 27. לפני כשנתיים היה לי קשר עם בחורה שממש בניתי עליו. אבל לצערי, אחרי כמעט שנה, היא החליטה להפסיק את הקשר. מאז, היא לא יוצאת לי מהראש. וכאשר אני נפגש עם בחורה אחרת, כל הזמן אני משוה, וכמובן שהקשר נפסק.
האם נכון מצידי לפנות אליה שוה ולבקש לחדש את הקשר?

תשובה

באופן כללי, יש לשאול את השאלה: האם היו מקרים בהם בחורה החליטה להפסיק קשר, ואח"כ נוצר קשר מחודש, והם התחתנו. התשובה לכך ברורה: ודאי שהיו מקרים כאלה. אם כן, כאמירה כוללת, אפשר לדבר על חידוש הקשר. אבל זוהי אמירה כללית בלבד. יש לרדת לפרטים כדי לקבוע, האם במקרה שלכם שייך ללכת בדרך זו. במה הדבר תלוי? בעיקר, בסיבה אשר מחמתה היא החליטה להפסיק את הקשר. אם היית מציין את הסיבה, היה קל יותר להשיב. מאחר שאינך מציין זאת, אתייחס למספר אפשרויות.

יש סיבות חיצוניות הגורמות להפסקת קשר. אם הן ניתנות לשינוי, ודאי שיש מקום לחידוש הקשר.
למשל: אם רצית ללמוד והיא רצתה בעל עובד, או להיפך. זו דוגמא לנושא הניתן לשינוי.
אולם, אם משהוא באישיות שלך הפריע לה, אם אתה חזק מידי עבורה, או חלש מידי וכד', אופי, קשה מאוד לשנות וממילא הסיכוי לחידוש הקשר ולתוצאות חיוביות, קלוש.

אפשרות נוספת היא, שלבחורה קשה להחליט. כלומר: למעשה גם היא מעוניינת בקשר, אבל אינה יכולה לקבל החלטה ולהתחייב לחיי משפחה. סוגיית קבלת החלטות בחיים היא קשה ומורכבת, ורבים "נופלים" בה. גם כאשר השכל אומר לנו שזו ההחלטה הנכונה, מתגנב לעיתים הפחד לליבנו, ופחד כידוע הוא רגש, והוא גורם לנו להירתע מקבלת החלטה. אם כן, הרגש גובר על השכל ואנו פועלים לפיו. מצב זה אינו תקין, מפני שהחלטות חייבות להתקבל, בעיקר ע"י השכל, הדעת, כאשר הרגש חייב לבוא כמצטרף. בענין קשר בין בחור לבחורה, ודאי שצריך גם קשר של חיבה, בנוסף להתאמה השיכלית. זה רגש חיובי שחייב לבוא עם ההחלטה השכלית. לעיתים, כאמור, מתגנב רגש נוסף, שהוא רגש שלילי, והוא משבש את הכרעת השכל ואת רגש החיבה.

אם זו הסיבה שהבחורה החליטה לסיים את הקשר, יש מקום לחידושו. וזאת, ע"י הקרנת בטחון עליה, כדי שתתגבר על רגש הפחד. אם הנך חושב שזו סיבת ההפסקה, תפקידך הוא לבנות מערכת חשיבה, אשר תגביר את הבטחון אצלה. ואולי היא תסכים ואף תרצה ותשמח לחזור לקשר.

רק שהנך חייב להזהר, ממצב בו אתה מעונין בקשר, ומפגין זאת בפניה, באופן המעמיד אותך כאילו כמבקש ומתחנן לחידוש הקשר. אם תנהג כך, הרי אתה במו ידיך כורה לעצמך את הבור המכשיל את המהלך.

שהרי, ההנחה היא, שהבחורה זקוקה לחיזוק ובטחון. בחור המוצג כאילו מתחנן, אינו יכול להקרין ולהעצים את הבטחון שלה.

אם כן, מה לעשות: בראשונה, נתח לעצמך מה סיבת ההפסקה. אח"כ החלט, האם זו סיבה הניתנת לשינוי או לא. אם תראה שניתן לשנותה, בנה לעצמך את הדרך הנכונה, כיצד ליצור עמה קשר מחודש, באופן שהיא תחוש מיידית בשינוי שחל בך, וממילא בקשר שביניכם. כך תוכל לקבל החלטה נכונה, ולפעול על פיה.

מומלצים