empty label

הרב אליקים לבנון

אירוח בחגים

הרב אליקים לבנון

איך עוברים את החגים בלי להעליב אף צד?

שאלה

שלום הרב,
לקראת החגים, שוב עולה השאלה, היכן להיות בחג, אצל ההורים של אשתי או אצל ההורים שלי. אנו נשואים כשנתיים, ועדיין אין לנו דרך ברורה. בסוף אנו מחליטים לפי מי שלוחץ יותר, ולפעמים לפי מי שיפגע יותר. אבל תמיד צריך לאגור "תירוצים" מדוע אנו כאן ולא כאן.

תשובה

אכן, לכל פעולה חשוב שתיקדם קביעת דרך ומטרה, ואחד הנושאים הרגישים זו שאלת "ההתארחות" בחגים. בראשונה, חשוב שתגיעו אתה ואשתך לקביעת הדרך, ורק אח"כ תביאו בחשבון נקודות נוספות. ברור שאם אתה מושך יותר לכיוון ההורים שלך, ואשתך לכיוון ההורים שלה, הרי אתם הם אלה שיגיעו למריבות. לכן, ההסכמה ביניכם היא הבסיס. כמובן, ההסכמה באה על יסוד המציאות. למשל: אם לצד אחד יש מקום מרווח לארח, ולצד השני צפוף, זה שיקול כללי, להיכן להגיע יותר. גם גיל ההורים קובע, ומרכיבים נוספים בהתאם לכל משפחה. במקביל, זיכרו, שזוג הנשוי כשנתיים, יש חשיבות רבה להיות לפעמים גם לבד, בחלק מהחגים. אם יש לכם אפשרות לבנות סוכה בביתכם, מה יותר נעים ושמח מלהיות חלק מהחג יחד, לבד, בסוכתכם!

אם כן, למעשה, תחילת השנה זה הזמן לקחת את הלוח השנתי, לסמן את כל החגים שלדעתכם צריך להתארח, ואח"כ לחלק את המועדים, באיזה חג להיות עם עצמכם, ובאיזה אצל ההורים האלה, ובאיזה אצל ההורים השניים. אח"כ, העלו הכל על הכתב, ושילחו להורים את "לוח החגים לשנה זו". אפשר אפילו לניילן את ה"לוח", כדי שיעמוד עד סוף השנה. חשוב מאוד לעשות הכל בשקיפות, שכל צד ידע מתי אתם אצלו, ומתי אצל המחותנים, (ומתי עם עצמכם..). כך עובדים עם מסלול ודרך, זה מוריד מראש את הלחצים וה"נידנודים" של ההורים. אפשר להוסיף, שאם חג מסויים לא נוח להורים אלה, בידקו עם ההורים השניים אם אפשר להתחלף. אחרי שהחלטתם, חשוב שתהיו עקביים, ולא "תיכנעו" ללחצים. כך תהיו אתם רגועים, וגם ההורים ירגעו כעבור פרק זמן. אף אחד לא יפגע והחגים יהיו למועדים שמחים ולא למוקד של מתח ומריבות. וכבר כעת, התחילו להיערך לקראת לוח לעוד שנה נוספת.

מומלצים