empty label

הרב אליקים לבנון

בעל מנהיג

הרב אליקים לבנון

מה זה אומר להוביל את הבית?

שאלה

שלום הרב,
אני נמצא בקשר עם משפחה, ולאחר כמה פגישות הסתבר לי שהבעל קצת חושש מאשתו, ולכן הוא מוותר על דברים החשובים לו ולמשפחה, כדי להשביע את רצונה. בפועל, זה ממש לא עוזר, ויש מתח רב ביניהם. קראתי ושמעתי שאתה מדריך את הבעל להיות "ראש משפחה" אני מרגיש שזו ממש הבעיה אצלם. אבל אין לי את הכלים להדריך אותו. האם אפשר לקבל הסבר וייעוץ, איך ללמד אותו להיות ראש משפחה.

תשובה

אשמח לנסות ולהתוות דרך לבעלים, כיצד לתפקד נכון, כבעל טוב. אני רואה את הדברים כמחלה של דורנו. כשם שבגוף, יש מחלות של הדור, התקפי לב או מחלה ממארת חלילה, כך גם ברוח יש "מחלות" שבדורות קודמים, החיים זרמו באופן טבעי, ולא צריך היה להשתמש בהסברים. בדורנו, עם התמורות, שחלקן חיוביות וחלקן שליליות, אחת התוצאות השליליות היא, אובדן ההנהגה בבית. "אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד", כך לימדונו רבותינו. כמו שצבא צריך רמטכ"ל אחד, כמו שבראש כל משרד עומד שר אחד, גם בבית, יש ראש אחד למשפחה.

לפני שנגיע לשאלה כיצד לנהוג, צריך להציג את התמונה של "כיצד לא לנהוג". "סור מרע" קודם ל"עשה טוב". אם כן:

  • בעל אסור לו להיות רודן, "שורר בביתו", נותן פקודות שכולם מיישרים קו ומבצעים.
  • כשם שאסור לו להפחיד את אשתו בהיותו רודן, כך אסור לו לפחד ממנה. בעל המרגיש שהוא חרד מאשתו, ועל כן הוא שומע בקולה, זו נוסחה לחיים גרועים.
  • לבעל אין זכות להגביל את אשתו מלעשות משהו שלא מוצא חן בעיניו. כמו, אל תיפגשי עם חברה שלך, או עם ההורים שלך וכד'. זכותו של בעל להזהיר את אשתו מפני עבירה: "אל תיסתרי עם פלוני". אבל כל זמן שאין בכך עבירה, הבעל הוא ראש המשפחה, אך לא "בעל בית" על כל תנועה של אשתו.
  • כאשר אשה מתלבטת בנושא מסויים, אסור לבעל לסכם את הדיון באמירה: "טוב, אז תעשי מה שאת רוצה". זה כישלון שלו. מפני שאשתו מצפה שיפתור לה את הדילמה, ולא יניח אותה לנפשה. כדי לעשות מה שהיא רוצה, היא ממש לא זקוקה לבעלה שילמד אותה זאת.

 

ומכאן לנושאים החיוביים:

  • בעל חייב לאהוב את אשתו. "אוהבה כגופו" כדברי חכמים. הפחד ממנה או הרודנות עליה, חייבים להתחלף, ולהפוך לאהבה. הרגשתו צריכה להיות, שהוא כבעל, יכול להעניק לאשתו הרבה דברים טובים, ובמקביל גם ללמוד ולקבל ממנה, מהערותיה אליו וכד'.
  • כדי לאהוב את אשתו, חייב הבעל להאמין בעצמו ובכוחותיו: "אם אין אני לי מי לי"?! ובמקביל, להאמין באשתו, בתכונותיה הטובות, ברצונות ובשאיפות שלה וכד'.
  • מה בעל מעניק לאשתו, כמנהיג: בראש ובראשונה, בטחון, שאליו מתלוה שלוה ושקט. הן בטחון שהוא בוטח בה, הן בטחון כלכלי. (גם כאשר יש מצב כלכלי לא יציב, צריך הבעל להשרות תחושה טובה של בטחון בהווה ובעתיד).
  • הנחיה כללית, כיוון פני הבית לאן. מהם הנושאים העולים ונידונים בבית. האם עוסקים רק בפוליטיקה, מי נגד מי וכו', או בנושאים ערכיים, של מוסריות, הסתפקות במועט, ישרות, נאמנות וכד'. זה תפקיד המוטל על הבעל, כמובן בסיוע של אשתו וכל בני הבית.

 

אלה הם מספר הדרכות, וכל חכם יוסיף לקח.

מומלצים