empty label

הרב נעם וידר

משיחת שאול למלך

הרב נעם וידר

שמואל לוקח את שאול למקום נסתר ומושך אותו למלך ונותן לו הוראות להמשך הדרך על מנת שיהיה מוכן להכתרה הרשמית מול כל עם ישראל. שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים