empty label

הרב אליקים לבנון

זמן פורים במבשרת ציון

הרב אליקים לבנון

מתי זמן קריאת מגילה במשרת ציון?

שאלה

שלום וברכה,
אנו מתגוררים במבשרת ציון וברצוננו לדעת מתי עלינו לקיים את מצוות פורים האם ב-י"ד או ב-ט"ו?
וארחיב בעניין: ב-40 שנה האחרונות נהגו במבשרת-ציון לקרוא את המגילה ביום ט"ו באדר ע"פ פסיקת הרב המקומי הרב מרדכי חזיזה (שהתייעץ בעניין עם רבני ירושלים הרב משאש והרב זולטי, וכן עם הרב אלישיב והרב עובדיה יוסף) וכך נהגו בכל בתי הכנסת במבשרת-ציון.
אולם בשנת התשמ"ה פסק הרב עובדיה יוסף לתושבי רמות לקרוא את המגילה ב-י"ד וחזר בו מפסיקתו הקודמת במבשרת ציון, והורה שגם במבשרת יקראו את המגילה ב-י"ד.
בעקבות כך החלו מקצת מבתי הכנסת במבשרת-ציון (כ-5 בתי כנסת ספרדים) לקרוא את המגילה ביום י"ד.

השנה נבחר רב למבשרת ציון (רב ספרדי - הרב בן עזרא) והוא הורה לכל הקהילות במבשרת לחגוג את חג הפורים ביום י"ד. ברצוני לציין:
1. קיים עירוב בין מבשרת ציון לירושלים.
2. המרחק בין הבית הקיצוני במבשרת ציון לבית המערבי של הר נוף הוא לכל היותר 1,080 מטר בקו אווירי , ואם מורידים את הבתים ברמת מוצא המרחק אף קטן יותר.
3. מרחק הנסיעה בין מבשרת-ציון לירושלים הוא כ-10 דקות (כשאין פקקים).
4. ניתן לראות את מבשרת משכונות הר נוף ורמות, אך לא מהעיר העתיקה.
5. מבשרת ציון היא מועצה מקומית בפני עצמה ואינה שייכת לעיריית ירושלים.

ברצוננו לדעת האם עלינו לשנות את המנהג שנהגנו ב40 השנים האחרונות לקרוא את המגילה ב-ט"ו , ולקוראה השנה ב-י"ד כפסיקת הרב המקומי?
כמו כן, האם יש בסוגיה זו חילוק בין יוצאי אשכנז (שנהגו בכל בתי הכנסת לקרוא ב-ט"ו) ליוצאי ספרד (שבחלק מבתי הכנסת קראו ב-י"ד ובחלק קראו ב-ט"ו)?
תודה!

תשובה

שלום.
מאחר ויש רב למבשרת, לא ראוי שאפסוק בשאלה. אני יכול להציג את צדדי הספק:
א. היות מבשרת מועצה מקומית, מפריד אותה מירושלים.
ב. במקום שיש שאלה, ספק, הקורא ביד' לא הפסיד, כי זה זמן קריאה לרבים. לעומת זאת, בטו', רק במקום שברור שזה זמנו, יוצא ידי חובה.
לכן, צודקת הדרכתו של הרב, זו חוות דעתי. ההכרעה, בידי הרב.

מומלצים