empty label

רבני ישיבת אלון מורה

מה מותר לאכול בחצר בלי לעשר? - הרב יצחק דביר

רבני ישיבת אלון מורה

אילו פירות מותר לאכול בחצר בלא לעשרם- החל מהמקורות ועד אחרוני פוסקי זמננו. שיעורו של הרב יצחק דביר, מרבני כושרות ומכון התורה והארץ בישיבת אלון מורה.

מומלצים