empty label

הרב אליקים לבנון

אהבה בלתי תלויה

הרב אליקים לבנון

איך אוהבים ילד שמפסיק ללכת בדרך?

שאלה

שלום הרב,
בננו בכיתה ז', עד כה התנהג מקסים. הלך לבית הספר, הכין שיעורי בית, הלך עם בעלי לתפילות, בקיצור, ילד שהתפארנו בו בפני כולם. לאחרונה חלה הידרדרות פתאומית בכל התחומים: בקושי הולך לבית הספר, צריך לנזוף בו כדי שיכין שיעורים, תפילות אפשר לספור על יד אחת כמה פעמים בשבוע הולך לבית הכנסת. אנו ממש אובדי דרך.

תשובה

השאלה נשאלת עם מעט פרטים, לכן קשה לי לתת תשובה חד משמעית אבל אשתדל לתת כיוון. ילד חי מתשומת הלב של הוריו. כמובן, עד גיל הבגרות. אבל בגיל מצוות, של בנכם, הוא עדיין זקוק לתשומת לב, חיובית. אהבה היא תשומת לב חיובית. להבדיל מפינוק, ולהבדיל מרחמים. פינוק זה לתת מה שלא מגיע. אסור שזה יקרה יום-יום, אפשר לפנק מדי פעם, בבחינת "מים שאל, חלב נתנה", כמסופר בספר שופטים על יעל וסיסרא. מי שכל יום מפנק, מרגיל את ילדו לפריצת גבולות. גם רחמים, לא ולא! רחמים על ילד, משמעותם, אובדן אמון בכוחותיו. ילד חלש, מסכן, שאין לו כח, מרחמים עליו, מפני שלא נותנים אמון בכוחותיו. זה תשדיר הרסני לילד, הגורם לו לא להאמין בעצמו. המחשבה הנכונה על ילד היא, שיש לו הרבה כוחות ויכולות, ויש גורמים המעכבים אותם מלצאת אל הפועל. אנו כהורים, חייבים להעצים את כוחותיו. נסייע לו לסלק את המניעות, והוא יפרח. אפשר להטיל עליו מטלות, כמובן בהתאם לגילו, ולסמוך עליו שיבצע אותם על הצד הטוב ביותר. זה תשדיר של אמון ועוצמה.

עם האמון, באה האהבה. אמון ואהבה חייבים ללכת יחד. לאהוב את הבן, באשר הוא בננו (יש חובת אהבה על כל אדם, ואהבת לרעך כמוך. אבל יש דרגות רבות באהבה) ובעיקר: ללא התניה.

משפט אחד בשאלתך עורר בי מחשבה: כתבת שהתפארת בו בפני כולם. לעיתים, כאשר מדגישים את התנהגותו של הילד בפני אחרים, הוא מרגיש, שאולי ההורים אוהבים אותו "אהבה התלויה בדבר". הם אוהבים אותו מפני שהוא מביא להם כבוד. זו אהבה על תנאי. לכן, ילד עשוי להחליט שהוא משנה את התנהגותו כדי שההורים לא יוכלו עוד להתפאר בו. בעצם, זה כעין מבחן להורים: אם עד כה אהבתם אותו כי הבאתי לכם כבוד, בואו נראה אתכם כאשר איני מביא לכם כבוד. האם תמשיכו לאהוב אותי, או תחדלו. האם אהבתכם "תלויה בדבר", או אהבה אמיתית.

המסקנה, שעיקר עבודתכם כהורים היא, להמשיך ולאהוב אותו גם כשאינו מתפלל או מכין שיעורים. לא לתת לגיטימציה למצב, אלא לציין ש"אצלנו בבית הולכים לבית הכנסת ומכינים שיעורי בית". ועם זאת להדגיש בפני הילד את אהבתכם אליו. אם יש כוח שיחזיר אותו לדרך המלך, זה כח האהבה!

מומלצים