empty label

הרב אליקים לבנון

שידוכין ודייטים

הרב אליקים לבנון

מה ההבדל בין נשים לגברים?

שאלה

שלום הרב,
אני נפגש עם בחורה, המוצאת חן בעיני, יש לנו נושאים משותפים ושאיפות דומות. רק שלפעמים היא מגיבה באופן מוזר. כמו הכרזה על דרך מסויימת "זו לא הדרך שלי", מבלי שבדקה מספיק את הנושא. או קביעה מוחלטת, שאם אחרי כך וכך מפגשים אין החלטה, זה סימן שזה לא השידוך. נראה כאילו היא לא רצינית ולא אחראית. אני תוהה האם להמשיך.

תשובה

ראשית דבר ברצוני לחוות דעתי, שבודאי כדאי לך להמשיך את הקשר. אם עד כה, נראה לך שיש הבנה ביניכם, המשך לבדוק ולהעמיק את הקשר, ואל תקבל החלטה חפוזה. קבע לעצמך עוד מספר מפגשים, שניים, שלושה וכד', אשר במהלכם תנסה לברר את נקודות הספק שלך.

ולגופם של דברים: חכמים קבעו כמה כללים המתייחסים לנשים. למשל: "נשים דעתן קלה" (קידושין, פ',ב'). וכן קבעו שאשה פסולה לדון ופסולה להעיד (חשן משפט, ז',ד', לג',א'). כיום מדובר על "מעמד האשה", ובוודאי שאין כוונת חכמים להפחית מכבודה של האשה. במאמרים רבים חכמים משבחים את הנשים, ואף קובעים שיש בהן תכונות העולות על הגברים, כמו "בינה יתרה ניתנה לאשה", או "בעלת הבית מכירה באורחים" כלומר, מזהה תכונות יותר מבעלה. אם כן, מה שבאו חכמים ללמדנו הוא, שיש תכונות שבעל צריך להשלים אותן לאשתו, כשם שיש תכונות שאשה משלימה בהן את בעלה. ההגדרה ש"דעתן קלה", נותנת לך, כבחור, את המבט הנכון על אימרות מסוג זה שהזכרת.

אמת, שבעיניך, המכוונות ע"י השכל, הדעת, יש חובה לבדוק היטב כל דבר היוצא מפיך, טרם אמירתו. אבל זו בדיקה דייקנית ושכלתנית המתאימה לעולמו של גבר. לעומת זאת, נשים, יש להן חשיבה כללית רחבה, לכן לעיתים אינן מדייקות בפרטים (זה אולי "טעמא דקרא", הסיבה שהתורה פוסלת אשה לעדות). כפי שכתבתי, כל אשה זקוקה לבעל שיסדר לה את החשיבה הפרטנית, כשם שהיא תביא אותו לחשיבה כללית יותר. בחורה רווקה, שאין לה עדיין בעל אשר יסמן לה גבולות, יכולה להשתמש בביטויים כלליים, כפי שהנך מזכיר בדוגמאות שהבאת. כאשר משהוא לא נראה בעיניה, לעיתים היא פוסלת את הכל, למרות שבדרך אשר עליה מדובר יש חלקים שראוי ונכון לאמץ אותם.

המבחן הוא, כאשר אתה, כבחור, תנסה לשוחח איתה ולנתח יחד אמירה כזאת, לא בצורה של ביקורת עליה, אלא בצורה של למידת הנושא. אם היא תגיב בהתנגדות, בחוסר רצון לשמוע, בהתבצרות באמירה, זה מצביע על כך שגם בעתיד היא לא תקבל ממך כיוונים שתפתח אותם, או גבולות שתחפוץ לשים. אולם, אם היא תאזין לדבריך ומתוך כך תסייג את אמירתה, הרי זו דוגמא טובה לחיים טובים של איש ואשתו, כאשר הם משוחחים על נושא אשר עלה ביניהם, ומגיעים להפריה הדדית, בבחינת "מקבלין דין מן דין". אם כן, למעשה, במפגשים הקרובים, נסה להעלות את נושא האמירות שלה, ויחד תנתחו את הענין. אם תהיה שמיעה הדדית, זה מעיד על מידות טובות ועל נכונות לקבל ממך. שני אלה הם בסיס טוב לבנות עליו חיי משפחה.

מומלצים