empty label

הרב אליקים לבנון

רגש בשידוכים

הרב אליקים לבנון

איך מפתחים רגש כלפי בחורה?

שאלה

שלום הרב,
אני נפגש עם בחורה וההרגשה טובה, יש נושאים משותפים וכו'. אבל חסר לי הרגש. אני לא "מתלהב" לפגוש אותה. זה נעים, זה טוב, אבל כאילו משהוא לא נפתח אצלי. שמתי לב שגם בהיכרויות קודמות, כמה פעמים זו היתה הסיבה שהפסקתי את הקשר. אבל כעת, זו באמת בחורה טובה וחבל לי להפסיק. האם יש דרך להגביר את הרגש?

תשובה

ברשותך, אפתח בניתוח כולל יותר. בנפש, יש כמה כוחות, ובהם שכל ורגש. אלו שני כוחות המשפיעים עלינו מאוד, ואנו צריכים לכוון ולשלוט עליהם. השכל הוא "קר", בעזרתו אנו פועלים ב"שיקול דעת", ומקבלים החלטות נכונות. הוא יציב, הוא יציע לנו תמיד את אותו פתרון לאותה בעיה, ואנו מתאמצים לפעול בעזרתו. כשיש אירוע קשה, כמו תאונת דרכים, אנו מגיבים בראשונה, ברגש, כאשר אנו נסערים ממה שקרה. תפקידנו, להניח את הרגש בצד, ולפעול לפי מה שהשכל יורה לנו. אבל בחיים, הרגש הוא הנותן את החמימות, אי אפשר לחיות רק עם השכל הקר, חייבים את החום, השמחה, האהבה וכד'.

דומני שאתה נתון בין השכל לרגש: השכל אומר לך: היא בחורה מצויינת. אל תנתק את הקשר, חבל לך. אבל הרגש "תקוע", ואינך מרגיש את החמימות שבלב לקראת הפגישה או אחריה. אלא שאם זו היתה פעם ראשונה, הייתי תולה זו בוודאי בבחורה, שאינה יוצרת אצלך את הרגש הנדרש. אולם, מאחר והנך כותב שכבר היו דברים מעולם, יתכן שצריך לחפש את הסיבה אצלך. נסה לבדוק כמה נקודות:  א. האם הנך יכול להצביע על משהוא באישיות שלה העלול לגרום לעצירת הרגש. למשל, יופי או מראה שאינו לטעמך, צורת דיבור, קול וכד'. ב. נסה להיזכר, במפגשים קודמים, עם בחורות אחרות, האם היתה פעם בו היה לך רגש חזק כלפי בחורה, ומשום מה הקשר לא המשיך. אם תזהה נקודה מסוימת המפריעה לך בנוסף, תדע שהיה לך רגש חזק כלפי בחורה אחרת, כל זה מעיד שהבעיה איננה בך, אלא כנראה באמת בקשר שביניכם. במקרה כזה, קצוב לעצמך זמן או מספר מפגשים, 2 או 3, בהם תנסה לעורר את רגשותיך, ולבנות בלבך את החיבה והאהבה (כמה שאפשר לפני נישואין). אם תצליח במפגשים הללו, הרווחת אישה טובה! אם לא תצליח, תבין, בצער, שלא היא המיועדת.

אולם, אם התשובות תהיינה אחרות: לא תמצא שום נקודה שאפשר לשים אצבע עליה, ולומר: זו הנקודה המעכבת. ובמבט לאחור, לא תמצא בחורה שכלפיה חשת רגש חם וחזק, זה מעיד שכפי הנראה הבעיה היא אצלך. וכאן, ללכת בהדרגה: מחד, אי אפשר ולא נכון לשאת אישה שאין לך רגש כלפיה, ומאידך, אינך רוצה להפסיק את הקשר. א"כ, לך למטפל ריגשי, שיסייע לך לפתוח את רגשותיך, ואז, תשתחרר, תרגיש אהבה, ותוכלו להקים בית נאמן.

מומלצים