empty label

הרב אליקים לבנון

קשר טרום נישואין

הרב אליקים לבנון

האם מותר להיות בקשר עם בחורה שלא רוצה להתחתן?

שאלה

שלום הרב,
אני נפגש כבר  כשנתיים וחצי, לסירוגין, עם בחורה. כבר כמה פעמים החלטנו להפסיק לפרקי זמן, אבל בהמשך לפעמים אני ולפעמים היא מבקשים לחזור לקשר. אני מצידי החלטתי שאני מוכן לנישואין איתה. אבל היא אומרת שהיא צריכה עוד זמן. להיענות, להמשיך, לעשות עוד הפסקה?

תשובה

קשר בין בחור לבחורה צריך להיות מגמתי ומכוון מטרה. המפגשים אמורים להיות מפגשי בירור, ללמוד על התכונות של בן או בת הזוג. כאשר החשיבה אמורה להביא את השניים לידי החלטה, האם יוכלו להקים בית יחדיו או לא. לשם כך צריך לשים לב למספר נקודות, תוך כדי פגישות:

  • האישיות. מיהו האדם, הבחור – הבחורה, היושבים למולי. בדיקה זו היא ראשונית, מבלי להתייחס לשאלה, מה תהא מערכת הקשרים בינינו. שהרי לכל בחור ובחורה יש אישיות בפני עצמה, "אין פרצופיהם שווים, ואין דיעותיהם שוות". וכל אחד מגדיר לעצמו הגדרות של תכונות. למשל: שמחה. מן הסתם כל בחור רוצה להכיר בחורה שמחה, וכן להיפך. אולם, את מי להגדיר "בחור שמח", זה משתנה אצל כל בחורה. וכן כמובן את מי נגדיר כ"בחורה שמחה". בחלק הזה של הכרת האישיות, כדאי להגדיר מה חשוב לנו: רמה דתית, צורת דיבור, עדינות, רמת התענינות במה שסביבנו וכד'.
  • אם הגדרנו לעצמנו את האישיות אשר מולנו, כאישיות חיובית, יש צורך להמשיך ולראות איזו מערכת קשרים נוכל לקשור. האם יש לנו מטרות משותפות שסביבם נוכל לבנות את חיינו. האם אנו רואים עין בעין גידול ילדים, הקמת משפחה, חינוך הילדים וכד'.
  • נקודה נוספת לתשומת לב, מהי התחושה שכל אחד חש כלפי רעהו. ההנחה כמובן שמדובר בתחושות חיוביות, לא תחושה של זלזול או פחד או כעס וכד'. אך גם במסגרת התחושות החיוביות המגבירות את הקשר בינו לבינה, יש תחושה של "ידידות" ויש תחושה של "אהבה או חיבה". גם אישיות שבחור מקבל אותה, וייתכן שיתוף פעולה מתוך מטרות חיוביות. יש שיתוף של ידידות ויש של אהבה. רבים מתחתנים מתוך ידידות, אבל קשר כזה הוא חלקי וחלש מידי, ולא תמיד מסוגל להחזיק בית. מפני שידידות היא שותפות בכל. אהבה לעומת זאת היא האצלה, הענקה, הרבה מעל לידידות.

 

כל זאת כתבתי כדי שיהיה לך בסיס לנתח את הקשר בינך לבין הבחורה המדוברת. מהלך קשר כה ארוך, רב שנים, למרות ההפסקות, אמור להביא אותך לידי ידיעה והכרה בכל שלוש המרכיבים המרכזיים אשר מניתי. המשך הקשר, עוד זמן שמבקשת הבחורה, אינני מאמין שיוביל למקום כלשהוא.

אני מציע שתנתח עם עצמך את הנקודות הללו, ותבחן, האם אתה מעריך את אישיותה, והיא מעריכה אותך, האם תוכלו לבנות עתיד משותף. ובעיקר, האם אתם ידידים או שאתם מעל לידידות. בעיקר אתה, כבחור, צריך לשים לב האם אתה מרגיש שוה ערך אליה, שזו הגדרה של ידידות, או שאתה מרגיש מוביל בקשר ובחיים, שזו הגדרה של אהבה. אם הכל תקין ובסדר, אתה, כמוביל, תפקידך לעזור לה לקבל החלטה חיובית, ובעז"ה היא תבוא אחריך!

מומלצים